Nærvær | Næring | Nærhed

Velkommen til NÆR

For nyligt har min virksomhed skiftet navn til NÆR. For mig symboliserer navneskiftet et ønske om at åbne mit eget, såvel som andres arbejde med krop, nærvær og relationer op mod et bredere publikum i Danmark.

 
I mine tidlige 30ere var jeg meget optaget af min akademiske karriere og arbejde med innovation, borgerinddragelse og byudvikling som forsker ved Aalborg Universitet og som konsulent i min egen virksomhed Nyforbyelse. Denne interesse blev dog lagt ret meget til side, da jeg mødte hvad man måske kan kalde “det relationelle felt”.
 
Jeg har siden 2015 dedikeret det meste af min tid dette felt gennem udforskning af praksisser, øvelser mv. der handler om at udvikle relationelle kompetencer på forskellig vis. Jeg er gået meget dybt i nogle få kernepraksisser: Tai Chi og Qigong, Circling og Surrendered Leadership samt Kropsterapi. Ved siden af det har jeg leget med dans, kontaktimprovisation, meditation, Authentic Relating og forskellige former for “embodiment”. Jeg har også lagt en masse arbejde i at opstarte og udvikle en række projekter:
 
Authentic Relating Festivalen (2015-2019) handlede om at samle mennesker, der på forskellig vis arbejdede med dét at relatere og bringe dem sammen til en festival, hvor deltagerne kunne “prøvesmage” mange forskellige praksisser.
 
[re]connect (2016-2022) var et samskabt projekt i det skandinaviske “Burning Man” miljø hvor vi skabte sociale rum med fokus på nærvær og gode relationer.
 
Relational Spaces (2020-2022) var et forsøg på at skabe et center for relationelle praksisser i København, der i sidste ende viste sig at være en for stor mundfuld.
 
Det sidste år har jeg hovedsagelig brugt på at holde workshops i udlandet. Som senior leder i Circling Europe har jeg fået mulighed for at rejse en del og lede Circling og Surrendered Leadership for en masse forskellige mennesker. Jeg er meget taknemmelig for de dybe rum jeg har været i og de mange gode oplevelser jeg har haft. Og jeg vil fortsætte mit arbejde med at skabe rum for fordybelse for dem, der som jeg er interesserede i personlig udvikling.
 
Med NÆR vil jeg række ud over feltet af personlig udvikling. Jeg har lyst til at arbejde med mennesker der arbejder med mennesker såsom sygeplejersker, sosu-assistenter, fængselsbetjente, pædagoger osv. og bidrage til at skabe bedre relationer til borgere/klienter/kunder. Jeg har lyst til at arbejde med mennesker, der arbejder i teams og bidrage til at skabe bedre arbejdsmiljøer. Og jeg har lyst til at arbejde med ledere og bidrage til at skabe mere nærværende og nærende arbejdspladser.
 
Med andre ord har jeg lyst til at arbejde med nærvær og relationskompetencer i en samfundsmæssig kontekst. Jeg har lyst til at bruge de erfaringer jeg har gjort mig over de sidste 10 år i akademia, i den offentlige sektor og i virksomheder. Jeg har nogle spirende planer for at realisere denne nye retning, men hvis du har nogle gode idéer, er de meget velkomne.
 
NÆR er også mere end bare mig. Over årene har jeg opbygget et netværk af fantastiske mennesker, der på sine egne unikke måder arbejder med at skabe mere kropskontakt, mere nærvær og bedre relationer. Jeg har taget initiativ til NÆR festivalen, hvor visionen er at introducere relationelle praksisser til et bredere publikum og vil i de kommende år starte projekter, der handler om at bringe disse praksisser i spil, der hvor der er brug for dem i samfundet.
 

Når jeg har valgt at kalde min virksomhed for NÆR er det på grund af den smukke flertydighed i ordet, der for mig peger på tre forbundne elementer:

Nærvær: Nærvær handler om at være fuldt tilstede i øjeblikket og evnen til at være med virkeligheden som den er. Det er en tilstand af bevidsthed og opmærksomhed på det, der sker lige nu. Nærvær indebærer at være til stede med tanker, følelser og krop uden at lade sig distrahere af fortiden eller bekymringer om fremtiden. Det er en tilstand af dyb forbindelse med det øjeblik, man oplever, og det kan skabe en følelse af ro, klarhed og harmoni.

Næring: Når noget nærer os, understøtter det vores mulighed for at vokse og udvikle os. Det kan være følelsesmæssig og åndelig næring gennem relationer, der nærer vores menneskelighed og giver os støtte, kærlighed og forståelse. Det kan også være noget, der stimulerer eller udfordrer vores vante tænke- og handlemåder og giver os mulighed for at erkende hvordan vi står i vejen for os selv. En kilde til vækst og trivsel, der kan berige vores liv.

Nærhed: Nærhed handler om oplevelsen af intimitet og forbindelse med os selv og andre. Det indebærer at være åben, sårbar og autentisk i vores interaktioner med dem omkring os. Nærhed handler om at skabe rum for dybe forbindelser, hvor vi kan dele vores tanker, følelser og oplevelser med tillid og forståelse. Det er en kilde til støtte, kærlighed og empati, der kan berige vores relationer og skabe en følelse af samhørighed.

NÆR peger altså på den essentielle forbindelse mellem tilstedeværelse, vækstvilkår og relationer. Nærvær tillader os at være tilstede i øjeblikket og opleve en følelse af helhed og fred samt at træffe valg på et mere forbundet grundlag. Næring handler om at modtage den nødvendige energi, pleje og støtte til vores fysiske, følelsesmæssige og åndelige velvære. Og nærhed i relationer skaber en følelse af intimitet, forståelse og fællesskab, der er afgørende for vores trivsel og lykke.

Det er tydeligt for mig at alle mennesker længes efter at føle sig set, hørt og værdsat af deres omgivelser. Og at der i vores samfund i dag er mange mennesker, der ikke får dækket disse behov og føler sig meget ensomme – også selvom de udefra set lever “lykkelige” liv med gode jobs, familie og venner.

NÆR er opstået på baggrund af et ønske om at skabe bedre vilkår for det levende, mærkbare og forbundne liv. 

Så velkommen til NÆR
Peter Munthe-Kaas
Maj 2023

 

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.