Styrkede relationelle kompetencer.​

NÆR kultiverer virksomhedskulturer med fokus på nærvær, ærlig kommunikation og gode relationer. 

Nærvær og fællesskab i organisationer.

Medarbejdere der oplever anerkendelse på deres arbejdsplads er glade og glade medarbejder skaber attraktive arbejdspladser. Med NÆR ønsker jeg at kultivere kommunikerende arbejdskulturer med mere nærvær, ærlighed og tillid, ved at understøtte udviklingen af relationelle kompetencer.

Jeg bidrager til  sunde arbejdskulturer ved at skabe rum for mere tillidsfulde og ærlige relationer. Arbejdsmiljøer hvor der er åbenhed for at møde hinanden med respekt og anerkendelse. Arbejdspladser hvor individet føler sig set, hørt og værdsat, har gode relationer til både kollegaer og ledelse samt oplever at de kan bruge deres evner og erfaring til at skabe værdi for kunder såvel som for arbejdspladsen.

Arbejdet er inspireret af udviklingen af Inner Development Goals da jeg tror på at det er afgørende at fokusere på personlig og relationel udvikling som en del af arbejdet med bæredygtig omstilling.  Samfundsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling hænger uløseligt sammen.

Relationel mindfulness

Mine kurser og workshops tager udgangspunkt i konkrete øvelser i relationel mindfulness. Her træner vi evnen til at være nærværende i vores kontakt og kommunikation med andre. Vi nørder med andre ord oplevelsen af at være sammen med andre mennesker og træner vores sensitivitet, vores empati og vores ærlighed. 

Det er vigtigt, for når vi sammen bringer mere af vores oplevelse i spil for hinanden får vi adgang til mere information om situationen og kan derfor både gå hinanden mere i møde og gøre vores arbejde bedre. 

Når jeg underviser i relationel mindfulness i virksomheder er typisk  orienteret mod en af disse fire tematikker. 

Relationskompetence

En af de vigtigste egenskaber for de der arbejder med mennesker i hverdagen, er at kunne være nærværende og indfølende. Relations-kompetence er særligt relevant for sundhedsfaglige men giver mening for alle der har tæt kontakt til mennesker i hverdagen.

Psykologisk sikkerhed

Vi udfører alle psykologiske risikoevalueringer på vores arbejdspladser. Her forholder vi os til de risici (latterliggørelse, at virke useriøs osv.) der er ved at sige vores mening eller dele en bekymring. Gode relationer skaber trygge arbejdspladser, hvor folk tør sige sin mening.

Fællesskabelse

I de stærkeste samarbejdskulturer føler man at man er på samme hold og stoler på at man kan dele sine tanker og følelser med sine kollegaer. Særligt afgørende er det at man føler sig tryg ved at dele sin usikkerhed, tvivl og bekymring.

Nærværende ledelse

På en attraktiv arbejdsplads føler medarbejderen sig set, hørt og forstået. En nærværende leder er opmærksom, lytter aktivt, tager medarbejderne alvorligt, giver tydelige tilbagemeldinger og sætter klare grænser så medarbejderne oplever at de kan mærke dig.

Mod autentiske arbejdskulturer

In an ordinary organization, most people are doing a second job no one is paying them for. In businesses large and small; in government agencies, schools, and hospitals; in for-profits and nonprofits, and in any country in the world, most people are spending time and energy covering up their weaknesses, managing other people’s impressions of them, showing themselves to their best advantage, playing politics, hiding their inadequacies, hiding their uncertainties, hiding their limitations.

Hiding. We regard this as the single biggest loss of resources that organizations suffer every day. Is anything more valuable to a company than the way its people spend their energies? The total cost of this waste is simple to state and staggering to contemplate: it prevents organizations, and the people who work in them, from reaching their full potential.

Robert Kegan
An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.