Styrkede relationelle kompetencer.​

I NÆR kultiverer vi virksomhedskulturer med fokus på nærvær, ærlig kommunikation og gode relationer. 

Fokus på

Nærvær og fællesskab i organisationer

Medarbejdere der oplever anerkendelse på deres arbejdsplads er glade og glade medarbejder skaber attraktive arbejdspladser. NÆR kultiverer kommunikerende arbejdskulturer med mere nærvær, ærlighed og tillid ved at understøtte udviklingen af relationelle kompetencer.

Medarbejdere der oplever anerkendelse på deres arbejdsplads er glade og glade medarbejder skaber attraktive arbejdspladser. NÆR kultiverer kommunikerende arbejdskulturer med mere nærvær, ærlighed og tillid ved at understøtte udviklingen af relationelle kompetencer.

Vi bidrager til at skabe sunde arbejdskulturer ved at skabe rum for mere tillidsfulde og ærlige relationer. Arbejdsmiljøer hvor der er åbenhed for at møde hinanden med respekt og anerkendelse hvor individet føler sig set, hørt og værdsat, har gode relationer til både kollegaer og ledelse samt oplever at de kan bruge deres evner og erfaring til at skabe værdi for kunder såvel som for arbejdspladsen.

Arbejdet er inspireret af udviklingen af Inner Development Goals og vi tror på at det er afgørende at fokusere på personlig og relationel udvikling som en del af arbejdet med bæredygtig omstilling.  Samfundsudvikling, organisationsudvikling og personlig udvikling hænger uløseligt sammen.

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.