Kultivér et bedre arbejdsmiljø gennem

Nærværende ledelse

Tror du at du har medarbejdere, der har undladt at fortælle dig om noget der bekymrede dem, fordi de var bange for at det ville blive dårligt modtaget? Det er ikke usædvanligt at medarbejdere er mere tilbøjelige til at fortælle deres chef det de tror han vil høre, end at fortælle sandheden.

In an ordinary organization, most people are doing a second job no one is paying them for. In businesses large and small; in government agencies, schools, and hospitals; in for-profits and nonprofits, and in any country in the world, most people are spending time and energy covering up their weaknesses, managing other people’s impressions of them, showing themselves to their best advantage, playing politics, hiding their inadequacies, hiding their uncertainties, hiding their limitations.

Hiding. We regard this as the single biggest loss of resources that organizations suffer every day. Is anything more valuable to a company than the way its people spend their energies? The total cost of this waste is simple to state and staggering to contemplate: it prevents organizations, and the people who work in them, from reaching their full potential.

Psykologisk sikkerhed
Vi udfører alle en psykologiske risikoevalueringer som en del af hverdagen i de organisationer vi arbejder i. Her forholder vi os til den interpersonelle risiko for at blive udskammet, føle sig forkert eller dum, blive latterliggjort, virke useriøs eller lignende. Alt sammen risici, der er forbundet til at sige sin mening eller at dele en bekymring.

Arbejdspladser kan være mere eller mindre trygge ift. at tage interpersonelle chancer og i nogle arbejdskulturer bliver stilheden dominerende. Her opleves det som farligt at sige sin mening, at stille “dumme” spørgsmål eller at sige chefen imod, så alle kigger ned og forsøger at gøre sit arbejde så godt som muligt og uden der er nogen der kan komme og sige at de har gjort noget forkert.

Der er to store konsekvenser af lav psykologisk sikkerhed: 
– Når vi ikke føler os trygge til at sige fra bliver der begået flere fejl, fordi der mangler relevant information. 
– Hvis der ikke er frihed til at fejle falder vi tilbage på hvad der var godt nok i fortiden istedet for at innovere.

Nærvær
På en attraktiv arbejdsplads føler medarbejderen sig set, hørt og forstået. En nærværende leder er opmærksom på den enkelte medarbejder, lytter aktivt og tager dem alvorligt. En nærværende leder giver også tydelige tilbagemeldinger og sætter klare grænser. 

Fra medarbejdersiden er oplevelsen at du er der og at de ved hvor du står. At de kan mærke dig klart og tydeligt og føler sig trygge ved at indgå i relationen med dig. For mange kan det være nyttigt med nærværstræning for at få blik på sin egen undgåelsesadfærd, frygt for at vise usikkerhed eller sårbarhed eller blot ubehag ved at træde udenfor det du tror der forventes af dig. 

I en organisationskontekst handler nærvær i høj grad om at komme i kontakt med hvor meget information der gemmer sig i hvert øjeblik og få dén information bragt ind i arbejdet på en produktiv måde – så arbejdet kan rumme mere kompleksitet. 

Hvordan ser det ud?
Undervisning eller giver sparring om nærværende ledelse tager typisk form af konkrete øvelser i mindfulness, der bringes ind I relationen med andre og dermed træner altså hvordan vi kan være nærværende OG engagerede sammen med andre. Vi nørder med andre ord oplevelsen af at være sammen med andre mennesker og hvordan vi kan komme i kontakt med mere af dén information der hele tiden er tilgængelig for os, hvis blot vi tillader os selv at mærke efter. Konkret vil det bidrage til at: 

– Du bliver bedre til at mærke dig selv og til at mærke andre. 

– Du bliver bedre til at dele din fulde oplevelse og ikke bare dine tanker. 

– Du bliver bedre til at stå sårbart og modigt i din sandhed såvel som din usikkerhed. 

– Du bliver bedre til at skabe psykologisk sikkerhed for dine medarbejdere.

– Du bliver bedre til at lytte til dine medarbejdere.

Vi holder enkeltstående workshops såvel som længere forløb om nærværende ledelse alt efter jeres ønsker. Alternativt kan vi arrangere sparringsforløb for individer eller mindre grupper, der ønsker at gå lidt dybere med nærværstræningen. 

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.