ORGANISATIONENS EFFEKTIVITET HÆNGER SAMMEN MED

Fællesskabelse

Mange organisationer og projekter løber ind i problemer fordi man ikke får lyttet ordentligt til hinanden, ikke føler sig trygge nok til at dele tvivl og usikkerhed eller ikke ved hvordan man skal håndtere konflikter. Oftest bliver arbejdet gjort godt nok, men der tabes energi og muligheden for at tænke nyt og innovere bliver begrænset når man føler at man hele tiden skal have “styr på det”. Det kan let føre til stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme når man er meget alene med sine tanker og følelser om arbejdet. 

I de stærkeste samarbejdskulturer føler man at man er på samme hold og stoler på at man kan dele sine tanker og følelser med sine kollegaer. Særligt afgørende er det at man føler sig tryg ved at dele sin usikkerhed, tvivl og bekymring. Fællesskabelse handler om at lære se hinanden som hele mennesker og om at skabe gode relationer, der kan understøtte et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

I større organisationer kan det give mening at snakke om network density, der betegner hvor godt forbundet den enkelte medarbejder er til andre i organisationen. Helt konkret kan det handle om at man føler sig tryg ved og har overblikket til lige at ringe over til en anden afdeling for at få nogle råd om det projekt man sidder og arbejder på. Fællesskabelse i større organisationer handler i høj grad om at udvide den gode kollegiale zone, hvor man har tillid til at man vil blive mødt med respekt og forståelse og derfor tør dele sine usikkerheder og manglende viden. Det er nemlig netop evnen til at bringe denne sårbarhed i spil, der muliggør at man kan bruge hinandens viden og kompetencer. 

Hvordan ser det ud?
Workshops og events med fokus på fællesskabelse giver deltagerne mulighed for at møde hinanden som hele mennesker. Det handler om at skabe rum for at se hinanden i de ting der er vigtige i livet, få forståelse for hvorfor vi er der hvor vi er og arbejder på dén måde vi gør. Alt sammen noget der skal skabe grundlag for at have en bedre hverdag sammen på arbejdspladsen.  

Det handler om at give deltagerne oplevelser, der gør at de i hverdagen føler sig mere trygge ved hinanden, men også at træne nogle konkrete værktøjer til at styrke relationerne i hverdagen. Målet er: 

– At deltagerne føler sig tryggere ved at være sig selv i organisationen.  

– At der opstår grundlag for bedre kollegiale relationer. 

– At der opstår et større rum for at dele tanker, bekymringer og usikkerheder i hverdagen. 

Workshops i fællesskabelse vil typisk være enkeltstående events i forbindelse med teamdage eller lignende i organisationen og kan evt. udbygges med længere forløb med fokus på relationskompetence. 

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.