ER DU OPVOKSET MED

Alkoholisme i den nære familie

Som barn udvikler man strategier for at kunne overleve/eksistere i et kaotisk og utrygt miljø hvor en eller begge forældre ændrer personlighed på grund af alkoholen. Disse strategier er for barnet helt nødvendige og viser egentlig bare hvor geniale og resiliente vores kroppe og nervesystemer er, men det problematiske er at vi bringer disse strategier med os ind i voksenlivet og i vores næreste relationer. 

Er du vokset op med alkoholisme i din nære familie? Det er jeg. Og det har taget mig mange år at erkende at det har sat dybe spor i mig. Det meste af mit liv har jeg kæmpet imod tanken om at jeg er præget af mine forældres alkoholisme. Det har været vigtigt for mig at være kompetent, stærk, omsorgsfuld, at kunne klare mig selv og at have styr på mit liv. Altså at bevise at jeg ikke er ligesom mine forældre var når de drak.

Jeg har også i mange år talt mine oplevelser som barn ned. Det var da ikke så slemt. Jeg havde jo i store træk en god barndom med voksne der holdt af mig og manglede aldrig noget. Jeg blev ikke slået eller misbrugt, så det kan da ikke passe at jeg skal gå rundt og være offer for det hele livet. Samtidig har der været en foruroligende følelse af at noget ikke var helt rigtig og at der er noget ved mig der er anderledes.

Det er stadig vanskeligt for mig at acceptere at jeg blev omsorgssvigtet som barn og det er svært for mig at anerkende at dét jeg er blevet udsat for fra mine fulde forældres side var psykisk vold. Selvom man som jeg måske er vokset op i hvad der udadtil var en funktionel familie med erhvervsaktive, kærlige, velhavende forældre, har jeg som mange voksne børn af alkoholikere savnet nærhed, tryghed og støtte. Eller med andre ord at blive set, hørt og accepteret (som jeg var og ikke for hvad jeg gjorde) og at få lov til at være barn.

Barndommens strategier kan give problemer i voksenlivet

Måske kan du genkende nogle af de følgende personlighedstræk som mange voksne børn af alkoholikere bærer rundt på: 

– En følelse af at være forkert eller anderledes end andre. Du gætter dig til hvad normal adfærd er. Måske er du også udfordret ift. selvtillid (ofte høj) og selvværd/selvfølelse (ofte lav).

– Svært ved at mærke hvad der er rigtigt/forkert for dig. Hvad der er rigtigt og forkert navigeres efter omgivelserne og ikke efter en indre følelse af hvad der føles godt eller dårligt.

– Svært ved at mærke eller sætte grænser og tendens til at overhøre følelser og fysiske behov. 

– En grundlæggende følelse af at skulle være på vagt. At der kan opstå ubehagelige situationer hvis du ikke er opmærksom og forebygger. Du er hele tiden “på arbejde”. 

– Det er svært at mærke grundfølelser, der erstattes med følelsestilstande som tavshed, vredesudbrud, ligegyldighed, tristhed eller eufori.

– Du er bange for kritik, men udøver selv nådesløs selvkritik og kritik af andre. Også selvom det måske aldrig bliver udtrykt. 

– Stort behov for opmærksomhed, billigelse, bekræftelse og accept. Handler og navigerer for at få anerkendelse. Er bange for at blive hånet, svigtet, afvist eller forladt.

– Svært ved at more sig og slappe af, tager sig selv meget højtideligt og kan virke reserveret. Kan have tendens til perfektionisme og kontrol. Svært ved bare at være, slappe af, lege og at have det sjovt.

– Har tendens til at påtage sig meget ansvar og ansvar for andre/andres problemer og kan have tendens til at blive længe i dysfunktionelle relationer/miljøer. Er meget loyal, selvom loyaliteten ikke nødvendigvis er fortjent. 

– Lyver måske, når det ville være lige så nemt at fortælle sandheden. Frygt for at “skabe problemer” ved at fortælle noget der måske vil vække ubehagelige følelser i den anden.

– Overreagerer på forandringer, som de ikke har kontrol over. Det opleves som farligt at der sker noget nyt, som du ikke ved hvordan du kan forholde dig “rigtigt” til. Det er svært at bevæge dig frit uden for det allerede kendte.

– Følelser af ensomhed, isolation og en generel frakoblethed fra dig selv og livet. 

– Har problemer med relationer og ender ofte med at afvise eller blive afvist. 

– Har svært ved small-talk, overfladiske sociale situationer og søger stærk intimitet.

– Søger umiddelbar tilfredsstillelse, i modsætning til vedvarende tilfredshed.

– Er i nogle situationer meget voksen og i andre meget barnlig.

– Smiler når du er ked af det.


Opvæksten med alkohol kan sætte sig i kroppen

Måske kan du også genkende nogen af disse oplevelser i kroppen. Der er selvfølgelig intet belæg for at sige at alle disse er direkte følger af at vokse op i et hjem med alkoholisme, men der lader til at være mange træk der går igen hos voksne børn af alkoholikere. 

– Lydfølsomhed
– Tics omkring øjnene
– Mavesmerter
– Spændt kæbe
– Blinken med øjnene
– Synkebesvær
– Åndedrætsbesvær
– Skærer tænder
– Piller i sår
– Lændesmerter
– Piller/bider negle eller neglebånd
– Selvskade (fx. cutting)
– Fordøjelsesbesvær
– Uro (vokseværk) i benene
– Piller sig i ansigtet
– Eksem, udslæt
– Krummer tæer
– Knækker fingre/nakke
– Generel uro i kroppen

Det er også udbredt at have et ambivalent forhold til mad, der kan give sig til udtryk på mange forskellige måder og et ambivalent forhold til intimitet og berøring.

Forløb for voksne børn af alkoholikere

Min egen proces har givet mig lyst til at lave dette forløb målrettet voksne børn af alkoholikere. Jeg kan ikke love at du vil komme ud af forløbet med en fuld forløsning og accept af dine barndomsoplevelser. Jeg tror dog at jeg kan gøre en forskel. Jeg har personlig erfaring på området, en evne til at møde dig dér hvor du er og kan spejle dine oplevelser fra barndommen på en måde hvor du føler dig set og hørt. Og det er min overbevisning at det er et godt skridt på vejen og kan gøre en stor forskel for den måde du relaterer til dine nærmeste på. 

Forløbet består af 6 behandlinger af ca. en times varighed, hvor vi hver gang arbejder med et tema. Formålet er at hjælpe dig med at komme i kontakt med din selvomsorg, og at give dig mulighed for at se på hvordan dit liv og dine relationer er påvirkede af dét omsorgssvigt, du oplevede som barn. 

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.