Bliv mere nærværende med dine klienter

Circling for Behandlere

En af de vigtigste egenskaber som terapeut og behandler er at kunne være indfølende og nærværende med din klient. For at kunne være nærværende med en anden, bliver du nødt til at kunne være tilstede i dig selv og kunne mærke og give indre plads til subtile reaktioner i dig selv.

Dette arrangement i Manuvision huset er en introduktion til Circling for behandlere. Arrangementet er rettet mod Manuvision behandlere, men andre der arbejder med nærværende personlig kontakt gennem f.eks. kropsbehandling eller terapi er også velkomne til at melde sig til.

Circling for Behandlere

Dato: 18. April 2024
Tid: 18-21
Pris: 250,- 

Hvordan ser det ud

Om Circling

Til dette event vil du blive introduceret til Circling, en form for Relationel Meditation, der er startet i USA og videreudviklet af Circling Europe. I Circling arbejder vi med at finde en meditativ accept og opmærksomhed på hvad der sker i nuet. Når vi sætter farten ned, fokuserer og afslører hvad der sker imellem os skaber vi rum for mere intimitet med os selv og dybere møder med vores klienter.

Circling handler om at bringe vores nærvær, livsenergi og sårbarhed ind i kontakten med et andet menneske eller en gruppe. Gennem circling træner vi vores sensitivitet og empati, bygger kapaciteter til bedre at forstå vores egne og andres impulser, begynder at stole på vores intuitioner og lærer at kommunikere vores grænser og længsler mere tydeligt.

Du vil blive introduceret til forskellige øvelser, der er ment til at bringe dig mere i kontakt med dig selv og din klient. Øvelserne har alle fokus på nærvær, intimitet og sensitivitet overfor dét der sker i rummet mellem dig og et andet menneske i hvert øjeblik. Det handler altså i høj grad om at træne hvordan du mærker dig selv mens du er sammen med en klient.

Vores oplevelse er at Circling helt konkret træner dig i evner du kan bruge både før, under og efter en behandling.

Helt konkret har vi oplevet at Circling bidrager til:
– At man bliver bedre til at lytte til sin klient.
– At man bliver bedre til at være ægte nysgerrig.
– At man bliver bedre til at bringe dig selv i spil i en behandling.
– At man bliver bedre til at afslutte en samtale/behandling så klienten føler sig set og hørt.
Det kan måske siges ret enkelt. ManuVision åbnede for min krop og nervesystem. Men jeg havde stor besvær med at bringe den sårbarhed med ud i mine relationer og i mit møde med verden.

Da jeg første gang satte mig i cirklen til Circling landede alt mit arbejde med at åbne kroppen for alvor i mit nervesystem og jeg fik et rum at træne min kropsbevidsthed, min åbenhed og min sårbarhed i – alt sammen noget jeg havde lært på min uddannelse som kropsterapeut.

Circling var mit missing link til at sætte alt dette i relation og for alvor turde træde ind i livet med hele mig / det er den største gave jeg har givet mig selv og en uundværlig videreudvikling af alt min Kropsterapi.

Ida Sand
Manuvision kropsterapeut
Circling er for mig en meditativ relations praksis, hvor der er et konstant fokus på at skabe et stærkt nærvær i mig selv og mærke hvad der sker kropsligt, følelsesmæssigt og tankemæssigt i mig samtidigt med, at jeg retter min opmærksomhed mod et andet menneske og forsøger at opleve hvordan det er at være i dets verden og dele hvad der sker i mig når jeg gør det.

For mig er det også det der er brug for i arbejdet på briksen og her er Circling blevet en virkelig vigtig praksis, hvor jeg kan træne og udvikle nogle af de vigtigste evner som kropsbehandler; indføling, relationskabelse, kunne blive ved sansningen, og guide klienten til det, inden der fortolkes og inden det bliver vurderet som godt eller skidt, behandle fra det sted hvor man ikke ved noget og i stedet fokuserer på det der er og give det plads og mulighed for at udfolde sig.”

Morten Christoffersen Bolø
Manuvision kropsterapeut
Hvem leder arrangementet

Facilitatorerne

Peter og Morten er uddannede kropsterapeuter fra manuvisions hold 16 og 17 i december 2020 og har i årene efter deres certificering givet behandlinger i København samtidig med at de har arbejdet med Authentic Relating og Circling. Peter blev uddannet som circling facilitator i 2016 og har siden været med til at opbygge et miljø omkring circling og authentic relating i Danmark. Morten blev uddannet som circling facilitator i 2021 og har siden været aktiv som underviser.

Peter Munthe-Kaas

Circling leder

Jeg blev uddannet som Circling facilitator i 2015 og har siden dengang været med til at opbygge et miljø omkring Circling og Authentic Relating i Danmark. Jeg holder jævnligt Circling Immersions hvor man kan blive introduceret til dybderne af praksissen og har været med til at certificere en lang række danske undervisere på Circling Europe’s SAS træning.

Morten Christoffersen Bolø

Circling leder

Jeg er Manuvision kropsterapeut og under uddannelse i chok og traumeterapi. Jeg har trænet karate på højt plan i 23 år og har sortbæltegrad af 3. dan. Gennem karate har jeg arbejdet meget med østens kropslige visdom og dens forståelse for meditation, bevægelse og balance. Jeg er også undervisningsassistent på Manuvision uddannelsen.

Samtaler om dét, der virkelig betyder noget i livet.